تبلیغاتتبلیغاتتبلیغات

تیروکمان، تفنگ و مبارزه

اسباب بازی تفنگ و تیر و کمان و مبارزه شامل اسباب بازی های متنوعی است . کودکان بسیاری به این نوع بازی ها علاقه مند هستند . اسباب بازی های موجود در وبسایت فروشگاه اینترنتی چیدو دارای استانداردهای معتبر جهانی هست . اسباب بازی هایی مانند تیر و کمان از قدمی ترین ابزارهای مبارزه هستند کودک در حین بازی با این نوع وسایل خود را گذشته فرض می کند و همچنین مهارت های فیزیکی و شناختی خود را تقویت می کند و بعنوان مثال هماهنگی بین چشم و ماهیچه های دستش افزایش می یابد. اسباب بازی تفنگ و تیر و کمان برای نشانه گیری کودک خوب است البته برای بازی با این وسایل باید جوانب احتیاطی خوبی رعایت شود تا دیگران آسیبی نبینند.