تبلیغاتتبلیغاتتبلیغات

آموزش جنسی به کودک باید به تدریج انجام شود . این گفتگو ها و توضیح نحوه ی صحیح تعامل با دیگران باید جدی گرفته شود. کودکان بالای سه سال کم کم این مفاهیم و نکات را متوجه می شوند. پدر یا مادر باید در محیطی صمیمی و در خلوت این نکات مهم را به فرزند خود آموزش دهند.

به کودک بالای سه سال خود بگویید که تمام تماس ها خوب نیستند. یک بچه باهوش باید تفاوت تماس های خوب و بد را متوجه شود. تماس های بد گاهی از جانب نزدیک ترین افراد به فرزندمان صورت می پذیرد. کودک ما باید متوجه این نکته باشد که این تماس های بد ممکن است از جانب هر کسی انجام شود.

*** تماس های خوب *** :

بغل کردن

گرفتن دست ها

نوازش کردن موها برای ابراز محبت

بوسیدن معمولی به شیوه اقوام و نزدیکان

ضربه ملایم به پشت برای تحسین و تشویق

معاینه “فقط” توسط پزشک ( با اطلاع پدر و مادر)

*** تماس های مشکوک *** :

نیشگون گرفتن

قلقلک و لمس نقاط خصوصی بدن

دست دادن همراه با نیشگون گرفتن دست

مالیدن پشت و کمر

بغل کردن طولانی مدت

*** تماس های بد *** :

نیشگون گرفتن پاها و وسط پاها

نوازش ناحیه تناسلی

مالیدن پشت و کمر یا هر نقطه از بدن به پشت و باسن

دست زدن به ناحیه ی تناسلی و سینه ها


نویسنده مطلب adminchido