تبلیغاتتبلیغاتتبلیغات
10 آوریل 2019
29 views
نظر %

نکته اول: تا زمانی که بچه به طور مستمر شب ها نمی خوابد یعنی وسط شب ، شیر می خورد ( معمولا تا شش یا هفت ماهگی ) توصیه می شود کنار مادر بخوابد و نیازی نیست بستر او جدا شود.

نکته دوم : بعد از شش ماهگی ( که خواب بلند شب پیدا می کند مثلا شش ساعت کامل می خوابد و در این مدت شیر نمی خورد ) تا دو سالگی بهتر است کنار پدر و مادر خوابش ببرد اما بعد او را به جای خودش منتقل کنند و بستر او جدا شود.

نکته سوم : از دو سالگی تا سه سالگی ، جدا خوابیدن کودکان تمرین می شود و او می تواند برود سر جای خودش بخوابد ولی پدر یا مادر بروند کنارش تا این که همین هم کم کم ، کمتر شود و بعضی شب ها که پدر و مادر نمی توانند بروند و خودش تنها بخوابد تا دبستان هم این ماجرا ادامه داشته باشد اشکال ندارد. بچه ها در این زمینه متفاوت هستند. بعضی از سه سالگی هم بدون حضور پدر و مادر می خوابند و در مورد برخی، جدا خوابیدن کودکان با تاخیر انجام می شود.

نکته چهارم: پدر و مادر باید توجه داشته باشند که در سیستم طبیعی ، این روند جدا خوابیدن کودکان که در بالا ذکر شد طی می گردد و فشار و اجبار بیجا نکنند . این کم کم اتفاق می افتد و نمی شود ما قانون بگذاریم که از امروز کنارت نمی خوابم. اگر این روند کم کم اتفاق بیفتد ، هیچ گونه آسیب روانشناختی هم به کودک نمی خورد.


نویسنده مطلب adminchido